martes, 7 de julio de 2015

PMB a lliurex 15.05

PMB a lliurex 15.05


Avuí he instal·lat el server 15.05 a la biblioteca (a un disc dur diferent del que tenia (llx 12) per si acàs no funcionava i havia de tornar enrere ;)


He cregut interessant escriure una entrada al blog perquè no ha estat fàcil que tot funcionara. Vaig a detallar com ho he aconseguit:

Abans de tot he fet una còpia de la base de dades biblioteca 

#mysqldump biblioteca > biblio20150707.sql
 • Instale server 15.05
 • Des de synaptic instale zero-lliurex-pmb-installer 
 • Ara en el zero-center apareix el instalador, però una vegada instal·lat i configurat no ha copiat ni pmb al /var/www/ ni res .. :O
 • Instale els paquets pmb i lliurex-pmb des de synaptic
 • Sorpresa!!! ara si que està el pmb  a var/www !!!! 
Val fins ací tot clar .. però ara no hi ha ni base de dades ni res ...
 • Entre en mysql desde root i sense user ni password
  • #mysql
 • Cree una base de dades buida (l'he anomenada biblioteca .. .què original sóc !!!! :)
---
 Aquest pas l'he fet abans però crec que no feia falta ... 
Actualitzar el fitxer: /var/www/pmb/includes/db_param.inc.php amb usuari i pass i nom de la base de dades

---
 • Des del navegador entre en server/pmb/tables/install.php
 • Dóne les dades de mysql (abans he creat un usuari en mysql per no entrar com a root:
 • mysql> grant all privileges on biblioteca.* to biblioteca@"%" identified by"password";
 • una vegada creada la base de dades i tot restaure en la bbdd de biblioteca les dades d'abans, però cree una còpia de seguretat de la bbdd que m'acaba de crear el pmb.
  • #mysqldump biblioteca >biblio_orig_pmb.sql
  • mysql> drop database biblioteca;
  • mysql> create database biblioteca;
 • #mysql biblioteca < biblio20150707.sql
 • Ara ja tinc la base de dades que tenia abas amb tot el catàleg :)
 • Entre en pmb (admin/admin) i em diu que la versió no coincideix ....
  • Hem d'anar actualitzant i va creant els registres de la base de dades necessaris .. actualitzam fins l'última versió. 

 I quan pense que ja està tot clar ... no connecta amb Z39.50 
(Problema de la llibreria YAZ)
 • Després de provar amb el yaz que ve amb el lliurex i que em dóna un error de (yaz.so: undefined symbol: pval_destructor) he decidit compilar el yaz i el php5-yaz...
 • Descarregue yaz-4.2.30.orig.tar.gz de https://launchpad.net/ubuntu/+source/yaz/4.2.30-4
      # tar zxvof yaz-4.2.30.orig.tar.gz
      # ./configure --prefix=/opt/yaz
(no vull que sobreescriga el que existeix per si acàs)
      #make
      #make install

     Ara descarregue php5-yaz_1.1.9.orig.tgz
    # pecl install php5-yaz
    # apt-get install php5-dev  (em demana instal·lar-ho :O

 #pecl install yaz 
  Quan em demana path to yaz installation: li dic /opt/yaz (que l'acabe de compilar)

   Sols falta afegir yaz.so al php.ini ...
  entre en  /etc/php5/apache2/conf.d i faig un fitxer 20--yaz.ini que continga:


extension=yaz.so

Reinicie apache2:
#service apache2 restart


I ja estàaaaaaaaaaa!!!!!Perdoneu que no ho haja explicat molt bé però es que ho he fet tot de memòria (ja que no he anat apuntant el que feia mentres intalava ;)

Un saludet i bon estiu!!!!!


jueves, 19 de junio de 2014

Zoneminder a Lliurex 13 - Gestió de càmeres Web


Hola a tots/es!

Avuí vull explicar-vos com he instal·lat la versió de Zoneminder a Lliurex (per provar .. ja sabeu .. ;)


L'explicació és un poc "pesaeta" però per si a algú li serveix ahi va!

1r.  Descarregar el software www.zoneminder.com   v. 1.27.0
2n.  Descomprimir
    # tar zxvof ZoneMinder-1.27.0.tar.gz
 

3r. Entrar en directori i compilar ... 

    # cd ZoneMinder-1.27.0
    # cmake .


    1r problema: No tenim el cmake

    #apt-get install cmake

   # cmake .


    2n problema:  


     zm requires jpeg but it was not found on your system

    Entrem en synaptic i descarreguem
        * libjpeg-dev

 
    #cmake .

    3r problema:  

     zm requires mysqlclient but it was not found on your system

    Synaptic i instal·lem
després d'activar ubuntu com a repositoris i actualitzar:
        *mysql-client

        * libmysqlclient-dev
    

     #cmake .
      
    4t problema:
        zm requires crypto or gnutls but none were found on you system
      
        Amb el synaptic instal·lem els paquets:

            * libgnutls y libgnutls-dev
 
        #cmake .

    5t problema:
         Not all required perl modules were found on your system

        #perl -MCPAN -e shell
       [ ... ]


        yes a tot ;)

        cpan> install Date::Manip
        cpan> install Sys::Mmap


    Per fí ja està tot el que necessitem!!!

    #make
    #make install


Al compilar dóna: Error en MD5
Per solucionarf-ho:
    Baixe openssl --> Compilar i instalar ;

  ./config --prefix=/usr/local --openssldir=/usr/local/openssl


    De nou compilem el Zoneminder:

    #./cmake .
    #make
    #make install

    Com que ens fa falta el servidor web:


    * Editar el conf apache2:

    cd /etc/apache2/sites-enabled/000-default

        Alias /camara/ /usr/local/share/zoneminder/www/
        <Directory /usr/local/share/zoneminder/www>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>


     Reiniciar apache
   
    #/etc/init.d/apache2 restart


    Zoneminder necessita una Base de dades amb Mysql:

      #~/ZoneMinder-1.27.0/db# mysql -u root -p < zm_create.sql

    Configurem el zoneminder: 

    /etc/zm.conf  --> User/pass de bbdd
    
    I per a que s'inicie a l'iniciar l'ordinador: 

    Init script --> cp  /usr/local/bin/zmpkg.pl /etc/init.d    I ja està!!!! Sols queda configurar les càmaares .. però això ho deixem per a altre dia ;)

Un saludet!
Antonio.

martes, 7 de enero de 2014

Ies Bell X - Gestor Alarmes a Linux

Hola de nou a tothom!

Ja fa més d'un any que no em passe per aci ... però com sabeu no hi ha temps per a res! :)

He creat el programeta de alarmes per a l'institut en la seua versió per a linux .. ho he fet amb Gambas2. És prou senzill, però així evitem tindre l'ordinador de la sirena amb Windows ... ja sabeu el perquè no?

La versió a 7 de gener de 2014 és molt senzilla ... sols permet posar l'hora i el fitxer mp3 o ogg ... però es que he preferit que funcionara el minim primer i després ja li afegiré cosetes ;)

La pantalla inicial és :


I ho podeu descarregar (codi font inclòs) des de Sourceforge.

Un saludet i Bon any 2014 a tots/es!

Editat: 02/02/2014 Modificat bug que no permetia seleccionar cançò! Ah .. al meu IES ja està funcionant una setmaneta i de moment tot bé! ;)

miércoles, 11 de julio de 2012

Estalvi d'energia ... apagant terminals

Al meu IES tenim aules matèria, per la qual cosa podem tindre un ordinador (de vegades és un toshiba dels molt molt antics) per aula on podem passar llista, mostrar recursos online (a moodle o altra plataforma) ... etc.

Què és el que passava? Que  moltes nits el centre estava "encés" perquè molts ordinadors no els havien apagat ... (en fi ... no comment que m'encenc!!! )

Avui he revisat tots els ordinadors de les aules i, a més d'actulitzar molts d'ells a lliurex nemo 12.06 , he incorporat l'ordre al cron per que s'apaguen ells soles:

#sudo -i    (per fer-nos superusuaris)
(posem la paraula de pas dcorresponent)

#crontab -e
.... s'edita el fitxer amb el nano per exemple ...

35 15 * * * /sbin/shutdown -h now
35 21 * * * /sbin/shutdown -h now

Es guarda i ja està. Per a verificar-lo posem
#crontab -l
i ho verifiquem

Però quin és el problema ... que alguns ordinadors (sobretot els vells amb lliurex 9.09) no tenen l'hora sincronitzada. El que he fet és posar aquest script:

----
#!/bin/bash
export http_proxy="http://10.0.254.254:3128"
/bin/date -s "$(/usr/bin/wget --no-cache -S -O /dev/null google.com 2>&1 | sed -n -e '/  *Date: */ {' -e s///p -e q -e '}')"

----
L'he anomenat /root/data.sh i en l'script d'arranc he inclòs la seua cridada a /etc/init.d/rc.local

Per què he fet això .. perquè he provat a fer un ntpdate a pool.ntp.org i no anava i amb aquest script agafe l'hora d'un servidor i la modifique amb el comandament "date" de linux.

I mentre escric açò crec que he estat perdent el temps perquè crec que el server lliurex (en el meu cas 10.0.254.254) té un server ntp i podria haver afegit al script rc.local :

ntpdate 10.0.254.254 i ja estaria ... :)

En fi ... que també m'ho he passat bé provant l'script ... :)

Un saludet!

domingo, 19 de febrero de 2012

Veure pelis de netflix a casa amb un apple tv 2

Després d'una vesprada sencera .. ho he aconseguit .. i és que de vegades la cosa més fàcil es complica per una xorradeta ;)
El cas es que el meu cunyat em va dir que veia pelis de netflix amb l'ordinador utilitzant un servei de vpn i em vaig posar a investigar ... 

Netflix és el servei de pelis online de Estats Units, però que sols poden subscriure's aquelles personetes que es connecten des d'alli. Però hi ha serveis de pagament com BlackVPN que et permeten fer una VPN entre el teu ordenador i un d'ells en USA i pots enregistrar-te a Netflix. Fins ahi bé ...

Conseguisc connectar-me a Netflix i em done d'alta ... connecte amb l'ordinador (Mac OSx Lion) i va de perles ... puc veure pelis en l'ordinador.Però i amb l'apple TV 2 ? ..  Passos que he seguit:
a) Fer el meu mac ox x, un Router.
a.1) Connectar amb BlackVPN (crea una interfície tun0 )
a.2) Crear script i executar-lo:
#!/bin/sh
natd -interface tun0
ipfw -f flush
ipfw add divert natd ip from any to any via tun0
ipfw add pass all from any to any
sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1

 a.3) Configurar el aparatet (apple tv)

1.- Posar apple tv 2 amb el pais USA
2.- Modificar la IP del gateway per a posar la IP del ordinador amb MAC OS X (el que hem executat l'script)
3.- IMPORTANT: Canviar la DNS del apple tv a la de Google: 8.8.8.8
Açò és el que m'ha tornat boig .. com que no podia resoldre DNS amb les del meu ISP, el AppleTV no connectava a Internet.
4.- I a veure Netflix (Apareix a un submenu del apple tv)

Per tant .. una connexió VPN amb BlackVPN:  5€ / mes
Alquilers il·limitats al mes amb netflix: 7.99 USD = 6 €  i poquet

Per poc més d'11 € al mes puc veure pelis i documentals a tutiplen ;)

Cosa a tenir en compte: ESTÀ TOT EN ANGLÉS (Però podem posar subtitles amb anglés) ;)

Ale .. un saludet!

miércoles, 5 de octubre de 2011

Gestió d'Incidències TIC en un IES

Hola ... ja fa prou de temps que no escrivia cap cosa .. ja ha arribat el moment després d'un meset de setembre un poc liat :-)
Bé .. vos compte la experiència d'aquest any ... com que era la personeta que feia les tasques de coordinació TIC ( tot i que no ho era - aquesta any ja ho soc :-) .. i com que els profes es paraven pels corredors dient .. " es que l'ordinador de l'aula no va, .. que vull un grup en el moodle ... que .. etc. etc. "
i a mi moltes coses se m'oblidaven (uno ja va fent-se majoret :-) .. donc he pensat aquest any possar una gestió d'incidències TIC a la web i per això he possat el MANTIS bug tracker ...


La instal·lació es prou senzilla ... Crear BBDD i canviar el config.php ( o algun fitxeret per l'estil) i a còrrer ...
Funciona de la següent manera:
Cada departament té un usuari i pass. Entren .. creen una incidència (Poden escollir de diverses categories que he creat : Biblioteca, Sala profes, Aules d'informàtica ... etc) i m'arriba a mi (administrador :-) .. la resolc ( o no ) i a una altra .. així d'aquesta manera no he de anar apuntant en paperets les tasques a fer.
I així puc saber quins departaments donen més la llanda .. i tot això.
Bé .. res més per ara .. un saludet !
Antonio.

domingo, 6 de marzo de 2011

Programari de gestió d'alarmes Mp3

Hola!

Quant de tems .. !!! ja ni me'n recordava del blog !!!
Bé! .. el meu centre (IES Almadrava) té un amplificador i un aparato de melodies que es programa a certes hores i toca la "sirena" ... però la sirena es una musiqueta que de tant sentir-la al final ja l'odies fins i tot!!!!!
Vaig cridar a l'empresa del aparatet .. i em demanavem quasi 600 euros per un mòdul que permetia llegir musica d'un dispositiu usb i reproduïr-la ...
Els meus companys Saoro i Jaume de l'IES Pere Maria Orts de Benidorm em van dir que ells utilitzaven un ordinador com a sirena amb tasques programades... i vaig començar a "rumiar" ....

D'altra banda al costat de l'amplificador hi ha un ordinador que el tinc connectat a una TV al hall de l'IES i amb una petita aplicació PHP mostre les noticies més importants relatives a l'IES.
Com que l'ordinador ja el tinc i molt a prop de l'amplificador ... vaig comprar el cable d'audio per a connectar la eixida de so del ordinador a l'amplificador ... (després de vore la doc tècnica de l'amplificador i localitzar l'entrada )
Sols em faltava el programeta d'alarmes .. perquè no volia estar liat amb tasques programades .. etc.
Com que no el vaig trobar ... doncs n'he fet un ... amb C# ...
I ací està una captura de pantalla i l'enllaç al programa a sourceforge.Enllaç a sourceforge: http://sourceforge.net/projects/iesbell/
Un saludet!

Antonio.